Kakšne so cene in cenik simultanega tolmačenja v Sloveniji?

Cenik tolmačenja in pa storitve simultanega tolmačenja ponujajo v Sloveniji v glavnem prevajalske agencije in pa tudi sodni tolmači in prevajalci posamezniki, ki se občasno ali profesionalno ukvarjajo s sodnim prevajanjem dokumentov, obenem pa nudijo tudi storitev simultanega tolmačenja.

Ko primerjamo cene in cenike ponudnikov simultanega tolmačenja, je priporočljivo, da zraven cenik zelo podorbno preverimo samo storitev tolmačenja, saj različni ponudniki k storitvi prištevajo različne postavke kot del celovite cene in ponudbe za simultano tolmačenje, pri drugih pa nekatere postavke moramo plačati posebej.

Kako je sestavljen cenik simultanega tolmačenja v Sloveniji?

V osnovi se cenik simultanega tolmačenja začne pri 100€ na uro, vendar je ponudba za tolmačenje pogosto razdelana na cene tolmačenja za enostavne prevode in tolmačenja in pa zahtevnejše tolmačenje in prevode.

simultano tolmačenje cenik

Pogosto boste pri ponudniki deležni tudi postavke čakanje, saj tudi čakanje tolmača na opravljanje njegovega dela, stane. Cena čakanja tolmača pa se ponavadi giblje od 30€ za pol ure čakanja na začetek opravljanja dela.

Simultano tolmačenje je v cenikih opredeljeno tudi kto tolmačenje eni osebi ali pa kot konferenčno tolmačenje večim osebam hkrati. V primerih konferenčnega tolmačenja je ponavadi cenik nekoliko znižan v odvisnosti od števila oseb, ki tolmačenje tudi potrebujejo.

Največkrat je za storitev tolmačenja predviden poseben prostor, to so kabine, ki so namenjene tolmačem, tolmačena vsebina pa se slušatljem posreduje preko brezžičnih slušalk.

Glede raziskovanja ponudnikov tolmačenja, lahko v Sloveniji zelo hitro ugotovite, da se cene tolmačenja ne razlikujejo kaj dosti med posameznimi ponudniki, v osnovi pa lahko storitve tolmačenja uvrstimo v razred storitev, ki stanejo v povprečju od 150 do 280€ na uro. Odvisno od zahtevnosti tolmačenja, seveda pa te cene veljajo samo v primerih, ko se odločimo izbrati enega tolmača.

Pri pregledovanju cenikov tolmačenja svetujemo tudi, da si pozorno preberete za kakšno vrsto tolmačenja dejansko gre, saj obstoji pri tolmačenju več različnih storitev od simultanega, konsekutivnega, konferenčnega, telefonskega tolmačenja in šepetanja, pomembno pa bo pri izbiri seveda izbrati takšnega ponudnika, katerega storitve tolmačenja so dokazljive tudi že z dolgoletno prakso in preverjenimi referencami.

Za simulatno tolmačenje in cenik simultanega tolmačenja, se največkrat zanimajo posamezniki in podjetja v dejavnostih zdravja, strojništva in gradbeništva, marketinga in managementa, turizma ter arhitekture.

Oznake besed: simultano tolmačenje cenik