Gosti

AdBlue, ogljikov dioksid, amonijak, dušik in voda AdBlue. Kot že zadnjič omenjeno, se sečnina v filtru trdih delcev spremeni v ogljikov dioksid in amonijak. Ker se amonijak v procesu veže […]