AdBlue – še nekaj pojasnil

AdBlue, ogljikov dioksid, amonijak, dušik in voda

AdBlue. Kot že zadnjič omenjeno, se sečnina v filtru trdih delcev spremeni v ogljikov dioksid in amonijak. Ker se amonijak v procesu veže na dušikove okside, se ta razpade na dušik in vodo.  Več kot 92% izpušnih plinov, ki vsebujejo zdravju škodljive  dušikove okside, se spremeni v vodo oziroma paro in ostale neškodljive elemente,

Proizvajalci se v svojih razvojnih obratih skupaj z združenjem nemške avtomobilske industrije trudijo zmanjšati vse škodljive pline v izpušnem sistemu.

Ima naše vozilo za to tekočino poseben rezervoar?

Večina novejših osebnih in kombi vozil, pa tudi avtobusov in tovornjakov, ima za potrebe te tekočine posebne rezervoarje. Velikost je različna, pri osebnih vozilih je med 5 in 25 litrov, pri ostalih so posode za AdBlue večje. Bencinske črpalke se po vsem svetu prilagajajo in uvajajo tudi možnost polnjenja teh rezervoarjev ob dolivanju goriva.

Pokrov rezervoarja za gorivo je pri novejših vozilih rdeče barve za benzin, črne barve za dizel gorivo in svetlo modre barve za AdBlue. Ker vse bencinske črpalke niso opremljene z ročkami za polnjenje sečnine, se na trgu dobijo tudi ročke velikosti 5 litrov, 10 litrov in več. Polnjenje je enostavno. Tekočina AdBlue je brezbarvna (ponekod jo opisujejo kot modro) in je praviloma neškodljiva za zdravje. AdBlue tekočina je korozivna, zato je potrebno biti previden pri dolivanju in uporabi. Tekočina se hrani v hladnem suhem prostoru.

AdBlue

Sodobni avtomobilski sistemi so upravljani preko računalnikov, ki skrbijo za brezhibno delovanje vseh sklopov. V vsakem trenutku se pogoji med vožnjo in delovanjem motorja spreminjajo. Za pravilno delovanje  vseh sklopov je v novejših vozilih nameščeno v povprečju več kot 20 računalnikov, ki so povezani s cenralnim motornim računalnikom. Le ta prejema vse informacije in na osnovi prejetih podatkov upravlja z vsemi sistemi.

Motorni računalnik je vezan na armaturno ploščo. Na nje so različne opozorilne lučke, ki v primeru napake opozarjajo voznika na morebitne nepravilnosti pri delovanju. Med temi lučkami je tudi posebna lučka za AdBlue tekočino. Običajno voznika opozori že pred porabo kompletne tekočine. Priporoča se, da se ob opozorilu lučke takoj dolije tekočina. V primeru, da lučka še sveti po dolitju, pa je potrebo poiskati pomoč na pooblaščenem servisu pri servisnem svetovalcu ali pri svojem avtomehaniku.